"Знаки.Степные легенды" (Суюнбай Аронулы, Жамбыл Жабаев, Сарыбай би,Туктыбай ата, Кайназар ата)
0900

«Тайны госпожи Кирсановой»
1010

«Балабол-3»
1230

«Япырай»