Фотографии проекта
1010

«Балабол-3»
1230

«Япырай»
1300

«Жалдамалы қалындық»